Kandidat for Danmarksdemokraterne

Følg mig på de sociale medier

Derfor skal omegnskommunerne have en Danmarksdemokrat i Folketinget

Det er godt - Men det kan altid blive bedre

Infrastrukturen i Danmark, skal forbedres, fordi vi hele tiden bliver flere borgere, vi har noget af det bedste infrastruktur i Europa, men det kan godt blive bedre. Det har altid været en mærkesag for mig at omegnskommunerne ikke bliver glemt, når vi taler infrastruktur. Hovedstadsregionen huserer en væsentlig del af befolkningen der arbejder i København, men bliver desværre ikke tilgodeset derefter. Danmark er et skønt land, men vi lider under en enorm trafikstøj grundet de motorvejsstrækninger og hovedveje, som skær igennem byen. Vejene er byens livsnerve, og det skal de også være i fremtiden. Jeg ser gerne etablering af metrostationer i Hovedstadsregionen, så vi kan få koblet byerne på det eksisterende metronet. Det gør fremkommeligheden nemmere for de mange borgere, som arbejder i og omkring København. Derudover vil en metro i regionen skabe et større incitament til at gøre brug af den kollektive trafik. Det vil sikre færre biler på vejene og ikke mindst mindre trafikstøj i regionen.

Erhvervs-uddannelser

I fremtiden kommer vi til at mangle faglærte såsom tømrere, elektrikere og blikkenslagere. Derfor har vi brug for, at mange flere unge ser fordelene i at tage en erhvervsuddannelse. Allerede i dag er det svært at finde faguddannet personale til vores erhvervsliv, derfor vil jeg kæmpe for at mange flere unge, ser mulighederne i erhvervsuddannelserne.

Yderligere er det vigtigt at vi tager kampen op for erhvervet. Vi har i de seneste år set en stigende djøfisering, med bureaukratisk topstyring, fra både EU og Christiansborg, som hæmmer det danske erhvervsliv, samt landbruget.

Det vil jeg gøre op med.

Politik i øjenhøjde

Nærdemokrati er for mig den absolut vigtigste del af mit borgerlige værdisæt. Grundstenen i vores demokrati er at danskernes mening bliver hørt. Med andre ord skal du have langt større indflydelse på din hverdag, og hvordan vi samler vores land.  Det er en af mine absolutte mærkesager, at vi fjerner det akademiske-politiske kultur, og taler et sprog vi alle kan forstå. 
Alle borgere i Danmark skal føle sig hørt. Derfor er det vigtigt at vi mindsker afstanden mellem land og by, og sikrer os et mere sammenhængende Danmark 

Det er Borgerligt at være grøn

Det billigste er ikke altid det grønneste. Som land skal vi tænke os godt om, når vi investerer både langsigtet og kortsigtet. De grønne produkter er måske ikke den billigste løsning, men den kan i fremtiden spare os for en masse ressourcer.
Det er på tide, at Danmark tager kampen op med klimaudfordringerne, og investerer klogt og ikke billigt. Jeg vil ikke gå på kompromis, når det handler om at klimaet.

Frit valg er god velfærd

En anden mærkesag som ligger mig dybt på sinde, er understøttelse af borgerens frie valg. Det er et princip hos mig, at du skal have mulighed for at vælge, hvilke ydelser, der bedst dækker dit behov. Det kan være beslutningen om hjemmehjælp for vores seniorer, skoletilbud til vores unge og børnepasning for vores børn.

For mig er det vigtigt, at vi værner om vores ældre og yngre generationer.
Eksempelvis mener jeg, at man skal kunne træde tilbage fra arbejdsmarkedet tidligere, efter man har bidraget til vores fællesskab. Derfor støtter jeg Arnepensionen.

Jeg hedder Charlotte Munch, er 55 år og er byrådsmedlem for Danmarksdemokraterne i Hvidovre. Jeg har boet i byen i 32 år. Jeg er mor til en søn på 25 år og en datter på 28 år.

Jeg brænder for både landspolitik og lokalpolitik, og det er vigtigt for mig at engagere mig bredt på de kommunale og landspolitiske velfærdsområder. 

Ledetråden i mit politiske virke er fairness og retfærdighed. 

Min datter er udviklingshæmmet og derfor kender jeg på egen krop de udfordringer, man står overfor, når man møder systemet.  Derfor kæmper jeg for bedre forhold til de svage i vores lokalsamfund. 

Der skal være gode forhold for hverdagens helte, som er voksne og børn, der dagligt skal have en hverdag til at hænge sammen. 

Som politiker arbejder jeg for, at de kommunale og landspolitiske tilbud understøtter borgernes valg, samt at vores virksomheder har optimale betingelser for at drive deres forretning til gavn for virksomheden og landets udvikling. Byudvikling er en stor del af mit lokalpolitiske arbejde, og jeg finder stor glæde ved at møde kommunens borger for en snak om byens udvikling og ofte også deres personlige byggesager. 

I det hele taget optager det mig meget at møde dig som borger. 

For det er dig, der holder mig skarp på de ting der røre sig i vores samfund. 

Min erhvervskarriere er blandet. Ved siden af mit politiske virke, har jeg arbejdet som handicaphjælper. Det job har givet mig meget på det menneskelige plan og er samtidig meget lærerigt. Tidligere har jeg været klinikchef på en større tandklinik, hvor jeg havde det ledelsesmæssige ansvar for personalet og inden da har jeg været selvstændig i 17 år, hvor jeg lavede dekorationer til virksomheder og filmproduktioner, blandt andre Novo og “Efter Brylluppet”POLITISK KARIERE

Min karriere inden for lokalpolitik startede i 2013, da jeg blev valgt til bestyrelsen for Venstre i Hvidovre kommune.

Udover mit kommunalpolitiske arbejde har jeg også været opstillet til Europa-Parlamentet og Folketinget. 

Mine lokalpolitiske poster er:

  • Medlem af Økonomiudvalget
  • Formand for By- og Planudvalget
  • Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
  • Medlem af Bevillingsnævnet
  • Stedfortræder i Børn og unge-udvalget
  • Medlem af bestyrelsen for HOFOR Vand Holding A/S
  • Medlem af bestyrelsen for HOFOR Spildevand Holding A/S
  • Stedfortræder i Integrationsrådet
  • Medlem af Valgbestyrelsen for Kommunalvalg
  • Medlem af Valgbestyrelsen for folketingsvalg og europaparlamentsvalg – Hvidovrekredsen