Borgmesterkandidat for Venstre Hvidovre

Følg mig på de sociale medier

Derfor skal Hvidovre have en Venstreborgmester

Mere metro mindre støj

Infrastrukturen i og omkring København, skal forbedres, fordi vi hele tiden bliver flere borgere. Det har altid været en mærkesag for mig at omegnskommunerne ikke bliver glemt, når vi taler infrastruktur. Vi ligger lige op ad København, men bliver desværre ikke tilgodeset derefter. Hvidovre er en dejlig kommune, men vi lider under en enorm trafikstøj grundet de motorvejsstrækninger og hovedveje, som skær igennem byen. Vejene er byens livsnerve, og det skal de også være i fremtiden. Jeg ser gerne en etableringen af metrostationer i Hvidovre, så vi kan få koblet byen på det eksisterende metronet. Det gør fremkommeligheden nemmere for de mange borgere, som arbejder i og omkring København. Derudover vil en metro i Hvidovre skabe et større incitament til at gøre brug af den kollektive trafik. Det vil sikre færre biler på vejene og ikke mindst mindre trafikstøj i kommunen.

Erhvervs-uddannelser

I fremtiden kommer vi til at mangle faglærte såsom tømrer, elektrikere og blikkenslagere. Derfor har vi brug for, at mange flere unge ser fordelene i at tage en erhvervsuddannelse. Allerede i dag er det svært at finde faguddannet personale til vores erhvervsliv, derfor vil jeg kæmpe for at mange flere unge, ser mulighederne i erhvervsuddannelserne.

Nærdemokrati

Nærdemokrati er for mig en absolut grundsten i mit liberale værdisæt. Den tætte dialog med borgeren er forudsætningen for, at vores kommune kan fungere som et sted, hvor borgerens holdninger medinddrages i beslutninger, som har betydning for borgerens hverdag. Med andre ord skal borgerne have langt større indflydelse på deres hverdag, og hvordan vi indretter kommunen. Det er en af mine absolutte mærkesager, at nærdemokratiet skal tilbage i form af borgerpaneler, 17.4 udvalg og at brugerrådene skal have langt større indflydelse indenfor de områder, som de repræsenterer. Det er sådan jeg mener, at vi understøtter det frie valg, og sikrer fremtidens velfærdsydelser.

Det er liberalt at være grøn

Det billigste er ikke altid det grønneste. Som kommune skal vi tænke os godt om, når vi investerer både langsigtet og kortsigtet. De grønne produkter er måske ikke den billigste løsning, men den kan i fremtiden spare os for en masse ressourcer. Det er på tide, at Hvidovre kommune tager kampen op med klimaudfordringerne, og investerer klogt og ikke billigt. Jeg vil ikke gå på kompromis, når handler om at klimaet.

Frit valg er god velfærd

En anden mærkesag som ligger mig dybt på sinde, er understøttelse af borgerens frie valg. Det er et princip hos mig, at borgeren skal have mulighed for at vælge, hvilke ydelser, der bedst dækker hans/hendes behov. Det kan være beslutningen om hjemmehjælp for vores seniorer, skoletilbud til vores unge og børnepasning for vores børn.

Jeg hedder Charlotte Munch, er 53 år og er borgmesterkandidat for Venstre i Hvidovre. Jeg har boet i byen i 30 år. Jeg er mor til en søn på 24 år og en datter på 27 år.

Jeg brænder for lokalpolitik, og det er vigtigt for mig at engagere mig bredt på de kommunale velfærdsområder. Ledetråden i mit politiske virke er fairness og retfærdighed. Min datter er udviklingshæmmet og derfor kender jeg på egen krop de udfordringer, man står overfor, når man møder systemet. Derfor kæmper jeg for bedre forhold til de svage i vores lokalsamfund. Der skal være gode forhold for hverdagens helte, som er voksne og børn, der dagligt skal have en hverdag til at hænge sammen. Som politiker arbejder jeg for, at de kommunale tilbud understøtter borgernes valg, samt at vores lokale virksomheder har optimale betingelser for at drive deres forretning til gavn for virksomheden og byens udvikling. 

Udover mit kommunalpolitiske arbejde har jeg også været opstillet for Venstre til EU og Folketinget. Mine lokalpolitiske poster er formand for Børne og Ungeudvalget, medlem af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt medlem af Bygge- og Planudvalget. Derudover sidder jeg i Handicaprådet, Almen Boligudvalget, Valgbestyrelsen for kommunalvalg, og Erhvervskontaktudvalget.   

Min erhvervskarriere er blandet. Ved siden af mit politiske virke, arbejder jeg i dag som handicaphjælper, og det job giver mig meget på det menneskelige plan og er samtidig meget lærerigt. Tidligere har jeg været klinikchef på en større tandklinik, hvor jeg havde det ledelsesmæssige ansvar for personalet og inden da har jeg været selvstændig i 17 år, hvor jeg lavede dekorationer til virksomheder og filmproduktioner, blandt andre Novo og “Efter Brylluppet”

 POLITISK KARIERE

Min karriere inden for lokalpolitik startede i 2013, da jeg blev valgt til bestyrelsen for Venstre i Hvidovre kommune. 

Siden er jeg blevet gruppeformand for vores lokale forening og ved kommunalvalget i  2017 blev jeg en del af Hvidovre kommunes kommunalbestyrelse.

– Jeg sidder som formand for Børne-& Ungeudvalget
– Medlem af Social- Arbejdsmarkedudvalget
– Medlem af Byg-& Planudvalget

Desuden er jeg medlem af: 

Handicaprådet, Erhvervskontaktrådet, Almenboligudvalg, Integrationsrådet og medlem af valgbestyrelsen for kommunalvalg

Følg mig på facebook

3 years ago
Billeder fra Charlotte Munch - Politikers opslag

Valgdebat hos Blå Kors Pensionat i Taastrup
Her var det kun ganske lidt vi talte klima, til gengæld talte vi meget om billige boliger til udsatte og socialpolitik
Men også om overskudsmad, og en dum regel, som jeg håber at få mulighed for at ændre på🙏
God og konstruktiv debat, i en ordentlig tone
Ligesom jeg mener en debat skal være💙

Som altid: del, like og gerne en kommentar😊